Ümumi riyaziyyat

Baş müəllim Qurbanova  Afət  Qəhrəman qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

14 oktyabr  1982-ci ildə GƏNCƏ şəhərində anadan olmuşdur.

Ailəlidir, 3 övladı var.2000-ci ildən YAP- ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 1. 1989-cu ildə M.Ş.Vazeh adına 16 saylı məktəbin I sinfinə daxil olmuşdur.
  1. 1999-cu ildə həmin məktəbi bitirmişdir.
  1. 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinə “Riyaziyyat-fizika” fakültəsinə daxil olub
  1. 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Riyaziyyat-fizika” fakültəsin bitirmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1. 2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetində lobarant işləyib.
  1. 2010 cu ildə 0.5 ştat üzrə müəllim işləyib.
  1. 2018 ci ildə tam ştat üzrə müəllim işləyib

      12-dən artıq  elmi məqalələrin və konfrans materialları və fənn proqramlarının  müəllifidir.

ELMI ƏSƏRLƏR

 1. Introduction of limit and continuiti concepts.
 2. Birölçülü Ermit splaynları.
 3. Application of  Picard Method sequential inteqration in differential inequaliles.
 4. Existence and uniqueness of solutions for nonlinear fractional differential equations  with two-point boundary conditions.
 5. New stratedic method for fractional mitigating internet  bottleneck with quadratic – cubic nonlinearity.
 6. Multiple rogue and soliton wave solitions to the generalized Konopelchenko-Dubrovsky-Kaup-Kupershmidt equation arising in fluid mechanics and plasma physics.
 7. Целые функции конечного порядка.
 8. Periodic,Cross_kink and interaction between Stripe and Periodic WaveSolutions for Generalized Hietarinta Equation: Prospects for Applications in Environmental  Engineering.
 9. N-Lump Solutions to a(3+1) Dimensional Variable-Coefficient Generalized Nonlinear Wave Equation in a Liquid with Gas Bubbles.
 10. Qeyri-lokal şərtli inteqro-diferensial tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsi.
 11. Qeyri-lokal şərtli inteqro-diferensial tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsi.