İnformatika

Mələk  Tülüş  qizi  Əliyeva

info-4

İnformatika kafedrasının baş müəllimi

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
01.01.1945 tarixində anadan olub.
1952 – 1963-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
1963–1968-ci Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika – riyaziyyat fakültəsinə daxil olub və həmin universitetin «Tətbiqi riyaziyyat» ixtisasını bitirib
1968–1974-cü illərdə baş müəllim işləyir
Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ
Ali

ƏMƏK FƏALIYƏTİ
1968–1974-cü illərdə baş müəllim işləyir

TƏDQIQAT SAHƏSI
İnformatika və təhsildə İKT, İnformatikanın nəzəri əsasları, Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Kompüter riyaziyyatı . Dərs vəsaiti. Gəncə 2011
2.İnformatikanın texniki vasitələri və onların tətbiqi. Dərs vəsaiti. M.1994
3.İnformatika və hes. tex-nın əsasları. Dərs vəsaiti. Gəncə 1998
4.О некоторых свойствах преобразования Фурье функции от нескольких переменных.Уч.Зап. Баку, 1974
5.Теоремы эквивалентности для наилучших приб. Функций двух переменных. Бaку, 1976
6. Вопросы оптимального планирования на н/х пред. Известия ВУЗ,1985
7. Об асиммет. зн. приб.функций синг. интегр. Меллина . Издательсто  АзНХ, 1987
8.Ekspert sist-də ist.olunan biliklər təs. Elmi əsərlər, Bakı, 2004 və s.
9. Obyektyönlü proqramlaşdırma vasitəsilə fərdi kompüterlərin identifikasiyası. «Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları» Beynəlxalq Konfrans . Gəncə 05-06 iyun 2014-cü il.
10. Obyektyönlü proqramlaşdırmada şablonlardan istifadə. «Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları» Beynəlxalq Konfrans. Gəncə 05-06 iyun 2014-cü il.