Həndəsə və Cəbr

Nəsrullayev Nüyvər Loğman oğlu

N.Nəsrullayev

Fizika-Riyaziyyat elmləri namizədi, Həndəsə və Cəbr kafedrasının fəxri professoru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

08.03.1939 tarixdə anadan olmuşdur.

1946-1956-cı illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.

1958-1962-ci illərdə KDPİ-nun Fizika-Riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.

1969-1972-ci illərdə BDU-nun Həndəsə karedrasında aspirant olmuşdur.

1962-ci ildən GDU-də çalışır.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ

Ali, fəxri professor

“К вопросу о дифференцальной геоmетрии псевдоевклидова пространства” (namizədlik dissertasiyası), 1974 il.

RF Kazan Dövlət Universitetində müdafiə etmişdir.

Elmi rəhbər:Professor Şirokov

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

1962-1964-cü illərdə Şəki rayonu Cəyirli kənd məktəbi fizika və riyaziyyat müəllimi işləmişdir

1964-1966 –cı illərdə Şəki şəh. 2 saylı məktəb fizika və riyaziyyat müəllimi işləmişdir

1966-cı il Gəncə Dövlət Universiteti Həndəsə kafedrası müəllim

1973-cü ildən GDU-də çaılışır

1977-1985-ci illərdə Həndəsə və Cəbr kafedrasının müdiri olmuşdur

1985-1998-ci illərdə Riyaziyyat-informatika fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Diferensial Həndəsə

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Həndəsə əsasları, Maarif nəşriyyatı,1996
 2. Psevdoevklid fəzada izotrop müstəviyə nəzərən köçürmə minimal səthlər. Kirovabad ,IV respublika konfransı materialları,1989
 3. Qraflar, Dərs vəsaiti, Maarif,2000
 4. Həndəsə məsələləri, Bakı, Maarif nəşriyyatı,2004
 5. Proyektiv baxımından Evklid həndəsəsi. ADPU-nun xəbərləri № 1(V. Əliyevlə birlikdə), Bakı, 2005
 6. Proyektiv çevrilmə və Dezarq teoremi ADPU-nun xəbərləri № 1 (V. Əliyevlə birlikdə) Bakı, 2006
 7. Həndəsənin bəzi mövzularının tədrisində kompüter texnologiyalarından istifadə imkanları (V. Həsənovla birlikdə), Gəncə, Beynəlxalq konfransın materialları, 2007
 8. Həndəsənin bəzi məsələlərinin kompüter proqramları ilə tədqiqi (V. Həsənovla birlikdə) Gəncə, Beynəlxalq konfransın materialları,2008
 9. Qurmalar həndəsəsinin əsasları,Kövsər nəşriyyatı,2009
 10. Evklidin V postulatının tədqiqində N.Tusinin rolu, Gəncə, konfransın materialları, 2011
 11. Həndəsə əsasları, II çapı, Gəncə poliqrafiya mərkəzi, 2012