Riyazi analiz

Quliyev Əliqulu Umud oğlu

r-3

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi,  Riyazi analiz kafedrasının fəxri professor
E-mail:
QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
15 iyul 1939-cü ildə İmişli rayonunda anadan olmuşdur.
1947-1957-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1959-1964 –cü illərdə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu, fizika-riyaziyyat müəllimliyində  təhsil almışdır.
1965-1967-ci illərdə  aspirant olmuşdur.
1967-ci ildən GDU-da çalışır.
Ailəlidir.
TƏHSILI VƏ ELMI DƏRƏCƏ
1964-cü ildə KDPİ-nu bitirib.
«Polinomial əmsallı adi diferensial (məxsusiyyəti olan) tənliklərin ümumiləşmiş funksiyalar fəzasında həlli» (namizədlik dissertasiyası), 1974-cü il.
ƏMƏK FƏALIYYƏTI
«Riyaziyyat tarixi», «Riyazi məntiq» fənlərini tədris edir.
56-dan çox məqalənin və 6 dərsliyin müəllifidir.
TƏDQIQATIN SAHƏSI
Ümumiləşmiş funksiyalar fəzasında diferensial tənliklərin həlli
SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Riyazi məntiq və alqoritmlər nəzəriyyəsi. Bakı, Maarif 1996 (monoqrafiya)
2. Riyaziyyat tarixi, Bakı, Maarif, 2000, dərs vəsaiti
3. Bul funksiyalar və  alqoritmlər nəzəriyyəsi. Bakı «Maarif» 2000- dərs vəsaiti
4. Riyaziyyat tarixindən oçerklər. Bakı 2004, dərs vəsaiti
5. Riyaziyyatdan məsələ və misallar (həlli ilə) Bakı 2006 -dərs vəsaiti
6. Riyazi məntiq.Çoxluqlar nəzəriyyəsinin aksiomatik qurulması. Gəncə 2011 dərs vəsaiti
7. Riyazi məntiq (çapda) 2015. dərs vəsaiti