VIII semestr

1. İ.s.f. Ehtimal nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri

2. İ.s.f. Ekonometrika

3. İ.s.f. Əməliyyət tədqiqi

4. Mülki müdafiə