VIII semestr

1. Sosialogiya

2. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

3. Riyazi fizika tənlikləri

4. Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası

5. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz

6. Riyazi analizin bəzi məsələləri