VII semestr

1. Əməliyyat tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi

2. Web texnologiya

3. S.f. Variasiya hesabı

4. Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi

5. S.f. Kompüter qrafikası

6. İnformasiyanın qorunması üsulu və proqramlaşdırma texnalogiyası