II semestr

1. Riyazi analiz – 2

2. İnformatika – 2

3. Fizika

4. Xarici dil – 1 (ingilis dili)

5. Alqoritmik dillər

6. Qraflar nəzəriyyəsi