VII semestr

1. Təhsildə İKT

2. Adi diferensial tənliklər

3. Riyazi məntiq

4. Hesablama riyaziyyatı

5. Ali və orta məktəbin əlaqəli tədrisi