VIII semestr

1. İ.f. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

2. İ.f. Kompüter qrafikası

3. İ.f. Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları

4. Hesablama riyaziyyatı