VIII semestr

1. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

2. S.f. (Ədədi sistemlər)

3. S.f. (Variasiya hesabı və optimallaşdırma)

4. S.f. (Funksional analiz)

5. S.f. (Hesablama üsulları)