VIII semestr

1. Mülki müdafiə

2. S.f. (Mədəniyyətşünaslıq və genderə giriş)

3. S.f. (İKT və tətbiq sahələri)

4. S.f. (İnteqral tənliklər)

5. S.f. (Xətti diferensial operatorlar)