ELAN

Riyazi analiz kafedrasının dissertantı Vəliyeva Bahar Kamal qızının “Diferensial tənliklər – 1211.01” ixtisasi üzrə “Qeyri – lokal sərhəd şərtli 4-cü tərtib xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün bəzi tərs sərhəd məsələləri” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir. Dissertasiya işi ilə tanış olmaq istəyənlər riyazi analiz kafedrasına müraciət edə bilərlər. Müzakirə kafedranın əməkdaşlarının və professor, müəllim heyətinin iştirakı ilə təşkil ediləcək. İstəyənlər müzakirədə iştirak edə bilər.
Müzakirə 17.05.2023-cü il tarixdə saat 12:00 da keçiriləcəkdir.
Ünvan: Azərbaycan Bayrağı küçəsi 225, GDU-nun 2-ci korpusu, otaq 416.