“Nəqliyyat məsələlərinin quruluşu və iqtisadi riyazi modeli. Nəqliyyat məsələsinin həlli üsullarına aid çalışma həlli” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

28 noyabr 2022-cı il tarixdə Ümumi riyaziyyat kafedrasının müəllimi Afət Qurbanovanın Riyaziyyat müəllimliyi 3 kursunda Variasiya hesabı və optimallaşdırma fənnindən “Nəqliyyat məsələlərinin quruluşu və iqtisadi riyazi modeli. Nəqliyyat məsələsinin həlli üsullarına aid çalışma həlli” mövzusunda açıq seminar dərsi keçirilmişdir.

Dərsdə kafedra müdiri dos.S.ZeynallI, dos.Ü.Əfəndiyev, dos.Y.Namazov, e\n.b\m.R.Məmmədov, dos.T.Məmmədov, dos.E.Cəfərli, b\m.S.Abbasova, b\m.C.Məmmədova, b\m.K.Qaybalıyeva, müəllim P.Mustafayeva və kafedranın digər müəllimləri iştirak etmişlər. Açıq dərs yüksək qiymətləndirilmişdir.