Aylıq Arxiv: Sentyabr 2019

SÜLH GÜNÜ

GƏNCƏ  DÖVLƏT  UNİVERİSTETİNDƏ  HUMANİTAR  MƏSƏLƏLƏR  ÜZRƏ  PROREKTOR  DOS.G.FƏTƏLİYEVANIN  RƏHBƏRLİYİ  İLƏ  21 SENTYABR  BEYNƏLXALQ  SÜLH  GÜNÜ  QEYD  OLUNDU.  TƏDBİRDƏ FAKÜLTƏMİZİN  PROFESSOR-MÜƏLLİM  HEYƏTİ  VƏ  TƏLƏBƏLƏR  İŞTİRAK  ETDİLƏR. TƏDBİRDƏ  UNİVERSİTETİN  PROFESSORLARI  VƏ  ELƏCƏ  DƏ TƏLƏBƏLƏRİ  ÇIXIŞ  ETDİLƏR. TƏDBİRDƏ  RİYAZİYYAT-İNFORMATİKA  FAKÜLTƏSİNİN  III KURS  TƏLƏBƏSİ  QURBANOVA  LALƏZƏR  ÖZ  MARAQLI  CIXIŞI  İLƏ YADDAŞDA  QALDI.  TƏDBİRİN  SONUNDA  SÜLHÜN  RƏMZİ  OLARAQ  SƏMAYA  GÖYƏRÇİN  […]

Davamı

Sülh günü

21 SENTYABR – BEYNƏLXALQ SÜLH GÜNÜ SÜLH – əmin-amanlıq, qurub-yaratmaq, dinclik, sosial, iqtisadi və mədəni inkişaf. Sülhün carçıları isə gələcəyimiz olan uşaqlardır. Yəni uşaqlar daim açıq səma altında azad, sülh və əmin-amanlıq şəraitində, atalı-analı yaşamaq arzusunda olublar. SÜLH – azadlıq, bərabərlik və ədalət; SÜLH – hər bir cəmiyyətin, ümumiyyətlə, bəşəriyyətin ən çox arzu etdiyi dəyərlərdən […]

Davamı

Bilik Günü

BİLİK  GÜNÜ BU GÜN – SENTYABRIN 15-I TƏHSILIMIZIN BAYRAMIDIR. İLK DƏRS GÜNÜ – BILIK GÜNÜDÜR. TƏHSIL İŞÇILƏRI AZAD HƏMKARLAR İTTIFAQI RESPUBLIKA KOMITƏSININ (TİAHİRK) XIDMƏTINDƏ OLAN 4500-DƏN ÇOX ORTA ÜMUMTƏHSIL MƏKTƏBI, 25 UNIVERSITET, 26 TEXNIKUM, KOLLEC VƏ LITSEY… QAPILARINI ŞAGIRD VƏ TƏLƏBƏLƏRIN ÜZÜNƏ AÇACAQDIR. SÖZÜMƏ ÖLKƏ BAŞÇISI MÖHTƏRƏM İLHAM ƏLIYEVIN MÜDRIK BIR KƏLAMI ILƏ BAŞLAMAQ ISTƏRDIM: […]

Davamı